ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze site wordt beheerd door JEJ CONCEPT SASU, met maatschappelijke zetel te 2, boulevard Saint Denis - 75010 PARIS (Frankrijk) en ingeschreven in het handelsregister en de vennootschappen van Parijs onder nummer 539 560 623 R.C.S Paris.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die bij JEJ CONCEPT SASU worden geplaatst voor alle artikelen en diensten die door www.bandybutton.com site worden voorgesteld door natuurlijke personen en niet door zakenmensen. Bijgevolg impliceert het feit voor elke persoon die een product bestelt dat te koop wordt aangeboden op de internetsite van Bandy Button een volledige en volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden waarvan de klant erkent dat hij op de hoogte was vóór zijn bestelling.

JEJ CONCEPT SASU behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Niettemin zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling die door een Klant op de Site van www.bandybutton.com worden geplaatst, die welke door de Klant zijn aanvaard op het moment van het plaatsen van de bestelling.

 

ART 1: INTEGRALITEIT

In deze Algemene Voorwaarden worden de verplichtingen van de verschillende partijen volledig omschrijft. In die zin wordt de Klant geacht zonder voorbehoud de volledige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden. JEJ CONCEPT SASU verbindt zich er van haar kant toe haar rol van detailhandelaar in het kader van bovengenoemde voorwaarden te eerbiedigen.

 

ART 2: OBJECT

Deze Algemene Voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de verschillende partijen vast te stellen in het kader van de online verkoop van goederen en diensten voorgesteld door de JEJ CONCEPT SASU aan de Klant, van de bestelling tot de levering, inclusief betaling en het gebruik van diensten die door www.bandybutton.com ter beschikking worden gesteld.

 

ART 3: TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de producten op de dag van het plaatsen van de bestelling door de klant. Zij zijn van toepassing op alle door JEJ CONCEPT SASU voorgestelde wijzen van plaatsing van bestellingen, ongeacht of de bestelling door Internet .

 

ART 4: ORDE

CAPACITEIT OM EEN CONTRACT AAN TE GAAN

Elke Klant van JEJ CONCEPT SASU verklaart dat hij de bevoegdheid heeft om een overeenkomst aan te gaan onder de hierna beschreven voorwaarden, d.w.z. om een geëmancipeerde minderjarige te zijn of de wettelijke meerderheid te hebben bereikt en niet te worden beschermd in de zin van artikel 488 van het Franse Wetboek Burgerlijk.

JEJ CONCEPT SASU behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren door een Klant bij wie er een geschil bestaat of dat verschijnt tijdens de verwerking, in het bijzonder een geschil over betaling.

 

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN DOOR DE KLANT

De huidige Voorwaarden zijn direct www.bandybutton.com site te lezen. Op eenvoudig verzoek van de Klant kunnen ze ook per e-mail worden verzonden.

De handeling van de Klant die het vakje "Ik aanvaard de algemene verkoopvoorwaarden" aanvinkt, alvorens over te gaan tot een zekere betaling, vormt een onherroepelijke aanvaarding die alleen in twijfel kan worden getrokken in de extreme gevallen voorzien onder de huidige algemene verkoopvoorwaarden onder het lid "herroepingsrecht". De Klant aanvaardt door deze handeling de onderhavige Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en deze te aanvaarden.

De telefonische aankoop impliceert tevens de aanvaarding van deze Voorwaarden die hij erkent vooraf te hebben gelezen en de hierboven genoemde voorwaarden te hebben begrepen en aanvaard.

 

PLAATSEN VAN EEN BESTELLING

De individuele klant kan zijn bestelling 24 uur per dag, 7 dagen per week via internet op www.bandybuttom.com plaatsen.

Het bestelproces bestaat uit 6 opeenvolgende fasen. Zodra de productselectie is uitgevoerd en het mandje is gevalideerd, moet de klant:

- identificeer de geselecteerde producten duidelijk met de opties van kleuren, maten,... vermeld op de www.bandybuttom.com - de gevraagde hoeveelheden vermelden;

- zich te identificeren, hetzij door zijn klantnummer en wachtwoord in te voeren die strikt persoonlijk voor hem zijn, hetzij door alle informatie te geven die gewoonlijk wordt gevraagd voor een online inschrijving;

- duidelijk de voor de levering noodzakelijke gegevens vermelden. Dit heeft met name betrekking op het precieze adres van de levering, evenals mogelijke beperkingen van de toegankelijkheid van de plaats van levering (gebouw, vloer, deurcodes, enz.);

- de gekozen wijze van levering aan te geven;

- de gekozen betalingswijze aangeven.

Zodra de betalingswijze is geselecteerd, moet de klant doorgaan met de betaling van zijn bestelling op de beveiligde server, die het verkoopcontract met jej concept sasu op een vaste en definitieve manier zal formaliseren.

Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en beschrijving van de producten die te koop zijn. Elk geschil op dit punt zal tussenbeide komen in het kader van een mogelijke uitwisseling en garanties die hieronder worden genoemd.

In elk geval vormen de online levering van het bankkaartnummer en de definitieve validatie van de bestelling door de Klant een bewijs van de bestelling en de huidige aansprakelijkheid voor de bedragen voor de producten die in de bestelling zijn geselecteerd. Deze validering vormt de ondertekening en aanvaarding van alle bewerkingen die op de www.bandybuttom.com worden uitgevoerd.

 

ORDERBEVESTIGING

Er wordt automatisch een e-mail naar de klant verzonden om de bestelling te bevestigen, op voorwaarde dat het e-mailadres dat in het inschrijvingsformulier wordt vermeld, geen fout bevat. De Klant dient de volledigheid en conformiteit van de informatie die hij aan www.bandybuttom.com verstrekt, te controleren. Deze laatste kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in de gegevensinvoer en de gevolgen in termen van vertraging of leveringsfout. In dit verband vallen alle kosten die worden gemaakt voor het opnieuw verzenden onder de verantwoordelijkheid van de klant.

 

NA DE BESTELLING

De Klant kan op elk moment de status van zijn bestelling controleren door het kopje "Mijn account" op de www.bandybuttom.com site te raadplegen. Dit na de bestelling maakt het voor de Klant mogelijk om het stadium van verwerking van zijn bestelling te kennen, maar ook het stadium van verzending of levering van zijn pakketten. Deze laatste aanhang van levering wordt uitgevoerd met de internetinterface van de bezorgers. JEJ CONCEPT SASU kan dus niet hverantwoordelijk zijn voor de onbeschikbaarheid of fouten die van invloed kunnen zijn op de door haar vervoerders verstrekte informatie. JEJ CONCEPT SASU spant zich niettemin in om deze informatie zo duidelijk mogelijk te maken en het transport met haar transporteurs zo betrouwbaar mogelijk te maken. De Klant kan te allen tijde contact opnemen met de verkoopafdeling van JEJ CONCEPT SASU om op de hoogte te worden gebracht van het stadium van zijn bestelling.

 

BEWIJS VAN DE BESTELLING

De geautomatiseerde registraties, die onder redelijke beveiligingsvoorwaarden in de informatieverwerkingssystemen van JEJ CONCEPT SASU worden bewaard, worden beschouwd als het bewijs van de communicatie, de bestellingen en de betalingen die tussen de partijen hebben plaatsgevonden.

Het indienen van de inkooporders en de facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame ondersteuning die als bewijs kan worden geproduceerd.

 

ARTIKEL 5 : INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN

KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN

JEJ CONCEPT SASU zal zich inspannen om de fotografische weergave van de producten op de site van www.bandybutton.com zo getrouw mogelijk te laten zijn. Het is echter mogelijk dat de perceptie van de producten niet volledig overeenkomt met de producten. De producten worden soms gepresenteerd in foto's met andere producten. In de beschrijving wordt vermeld wat wel of niet deel uitmaakt van het product.

JEJ CONCEPT SASU aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige indirecte schade in verband met de huidige feiten, in het bijzonder met betrekking tot een handelsverlies, winstverlies, verlies van kansen, schade of kosten, die kunnen optreden als gevolg van de aankoop van de producten. JEJ CONCEPT SASU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens, bestanden of van de in de vorige paragraaf omschreven schade.

 

BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

JEJ CONCEPT SASU verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen alleen te leveren binnen de grenzen van de voorraden van het beschikbare product. Bij gebrek aan beschikbaarheid van een product of producten verbindt JEJ CONCEPT SASU zich ertoe de Klant zo snel mogelijkmogelijk is. Beschikbaarheid kan op dezelfde dag variëren, afhankelijk van het verkoopniveau. JEJ CONCEPT SASU voert zeer frequente updates van beschikbaarheid uit, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de voorraad niet langer dezelfde is als die welke is aangegeven. Meer precieze informatie kan per e-mail aan de Klant worden verstrekt.

De onbeschikbaarheid van een product wordt vermeld op de betreffende productpagina of in de samenvatting van het winkelmandje.

De Klant kan op zijn beurt vragen om de bestelling te annuleren met een terugbetaling van de betaling binnen 30 dagen, of de omruiling van het product dat niet beschikbaar is voor een ander product. Voor een dergelijke annulering van een bestelling wordt geen annuleringsboete toegepast. Er kan geen annuleringsvergoeding (anders dan de volledige terugbetaling van de Bestelling) worden geëist, aangezien een dergelijke onbeschikbaarheid het gevolg is van een vertraging bij het bijwerken van deze onbeschikbaarheid.

JEJ CONCEPT SASU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van een overeengekomen overeenkomst in het geval dat het product niet op voorraad is of niet beschikbaar is, van oorzaken die buiten de controle liggen, van verstoringen veroorzaakt door gedeeltelijke of algerechtelijke stakingen, met name van de postdiensten, transport en communicatie, overstromingen en branden.

 

ART 6: PRIJZEN

Prijzen zijn aangegeven in euro's en zijn inclusief btw, en zijn alleen van toepassing op de datum van de orderbevestiging verzonden door de klant. Op indicatieve basis verschijnen de prijzen op de site ook in dollars, maar de te betalen prijs is in euro's en wordt systematisch op een duidelijke manier aangegeven vóór de bevestiging van de bestelling.

De prijzen houden geen rekening met bezorgkosten, cadeauverpakking, eventuele promotionele aanbiedingen en persoonlijke kortingen, die worden aangegeven voor de definitieve bevestiging van de bestelling.

De prijzen houden rekening met de Franse btw die van toepassing is op de dag van de bestelling, en elke wijziging van het wettelijke btw-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de producten die op de site worden gepresenteerd, op de datum die is bepaald door het besluit van toepassing. De prickan niet worden gewijzigd nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst. Op dezelfde manier, als een of meer belastingen of bijdragen, met name milieubelasting, plotseling worden gecreëerd of gewijzigd, of deze nu stijgt of daalt, zal een dergelijke wijziging worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de artikelen die op de site van de www.bandybutton.com aanwezig zijn.

 

Bestellingen voor levering aan landen buiten de Europese Unie zijn niet onderworpen aan Franse BTW. De prijzen die op de website voor dergelijke bestellingen worden vermeld, zijn vrij van belasting en houden daarom geen rekening met btw. Niettemin zijn deze bestellingen onderworpen aan mogelijke belastingen en douanekosten in het land van bestemming. De prijzen worden zonder belastingen weergegeven. Als u wordt gevraagd om douanerechten te betalen, houd er dan rekening mee dat JEJ CONCEPT SASU u hiervoor zal terugbetalen.

De klant is ook verantwoordelijk voor het verifiëren van de mogelijkheden om bestelde artikelen te importeren met betrekking tot de geldende wetgeving van het land van bestemming. We raden de klant aan contact op te nemen met hun lokale douaneautoriteiten voor meer informatie

 

 

ART 7: BETALING

BETAALMIDDELEN

De Klant kan zijn bestelling online betalen met een bankkaart: Carte Bleue, Visa en Eurocard/ MasterCard. De Klant garandeert JEJ CONCEPT SASU dat hij de nodige toestemming heeft om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken, tijdens de bevestiging van de bestelling. De afschrijving voor aankopen op de rekening van de klant gebeurt op het moment van de verwerking van de bestelling.

JEJ CONCEPT SASU gebruikt alle middelen die nodig zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van online verzonden gegevens te waarborgen

JEJ CONCEPT SASU behoudt zich het recht voor om de verwerking en levering op te schorten in het geval van een betalingsautorisatie per bankkaart die wordt geweigerd door officieel geaccrediteerde organisaties of in het geval van niet-betaling. JEJ CONCEPT SASU behoudt zich met name het recht voor om een bestelling te weigeren die is geplaatst door een klant die een eerdere bestelling niet in totaal heeft betaald, of met wie een geschil over betaling nog steeds niet is opgelost.

In het kader van een controleprocedure bestellingen die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat niemand de bankcoördinaten van een andere persoon gebruikt zonder zijn of haar medeweten, kan de klant worden gevraagd om een identiteitsbewijs of een bewijs van verblijf per fax of e-mail naar bandy button company te sturen. De bestelling wordt pas bevestigd na ontvangst en controle door onze diensten van de verzonden gegevens. Bij gebrek aan ontvangst van deze elementen binnen 15 dagen na het plaatsen van de bestelling, wordt de bestelling geacht automatisch te zijn geannuleerd.

 

factuur

De bestelling die de Klant online aanmaakt of de bevestiging van de bestelling die door JEJ CONCEPT SASU per e-mail naar de Klant wordt verzonden, fungeert niet als factuur. De Klant heeft het origineel van de factuur in zijn online account. De factuur wordt niet bij het pakket geleverd.

JEJ CONCEPT SASU bewaart een elektronisch voorbeeld van elke factuur.

In het geval van een levering op een ander adres dan het factuuradres, is de factuur voor bestellingen alleen beschikbaar in het online account van de klant.

 

OVERDRACHT VAN ONROEREND GOED

JEJ CONCEPT SASU blijft eigenaar van de geleverde Producten tot de volledige betaling door de Klant. Bovenstaande bepalingen belet de overdracht aan de Klant niet van de risico's van verlies of verslechtering van de Producten tijdens de levering en van de schade die zij zouden kunnen veroorzaken.

 

ART 8: LEVERING

LEVERINGSZONES

Het geografische leveringsgebied voor artikelen uit de www.bandybutton.com is als volgt:

- Metropolitaans Frankrijk, Corsica, Monaco

- Europa

- Rest van de wereld: De klant kan contact opnemen met de klantenservice van Bandy Button voor meer informatie over leveringsvoorwaarden naar een specifiek land in de wereld.

 

BEZORGDIENSTEN

Producten worden geleverd op het adres dat door de Klant op de inkooporder is opgegeven. De Klant dient de volledigheid en de conformiteit van de informatie die hij aan www.bandybutton.com Deze laatste kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in de invoer van gegevens en de gevolgen in termen van vertraging of leveringy fout. In dit verband vallen alle kosten die worden gemaakt voor het opnieuw inzetten van een bestelling volledig onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

JEJ CONCEPT SASU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering als gevolg van fouten of verstoringen als gevolg van vervoerders (met name in het geval van een gedeeltelijke of algeste staking in het bijzonder van de postdiensten, het vervoer en de communicatie).

 

VERZENDTIJDEN

Bestellingen die online worden geplaatst via de www.bandybutton.com site worden elke dag behandeld van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen. JEJ CONCEPT SASU doet haar uiterste best om elke bestelling die binnen 2/3 dagen is ontvangen te behandelen en te verzenden. Vanaf de ontvangst van de e-mail met de verzendbevestiging kan de klant rekening houden met de hieronder vermelde transporttijden.

JEJ CONCEPT SASU informeert haar Klanten dat deze levertijden geen zaterdagen, zondagen en feestdagen omvatten. 

TRANSPORTTIJDEN

De transporttijden zijn afhankelijk van de door de Klant gekozen vervoerder en de plaats van levering.

JEJ CONCEPT SASU informeert klanten op een louter indicatieve basis over de levertijden, zoals gegeven door de gekozen vervoerder. Transportkosten worden als indicatie gegeven (voor Metropolitan France) op het moment dat u naar het winkelmandje gaat en worden definitief bevestigd volgens het gekozen vervoermiddel en de bestemming van levering, vóór de definitieve bevestiging van de bestelling.

JEJ CONCEPT SASU informeert haar Klanten dat deze levertijden geen zaterdagen, zondagen en feestdagen omvatten.

 

LEVERTIJDEN

Levertijden kunnen als volgt worden beschouwd:

- Indien de producten beschikbaar zijn, is de levertijd gelijk aan de verzendtijd (verzendtijden lid) plus transporttijd (transporttijden lid).

Als het gebeurt dat de initiële levertijden niet kunnen worden gehaald, wordt een nieuwe levertijd aan de klant meegedeeld, volgens de informatie waarover Bandy Button beschikbaar is. In dit geval wordt een optie voor het annuleren van de bestelling, met een terugbetaling of een tegoed, ook aan de Klant worden gedaan.

 

LEVERINGSMETHODEN IN METROPOLITAN FRANCE

 

Standaard levering door Colissimo (gebruikelijke levertijd van 48u):

Deze wijze van levering maakt het mogelijk voor de Klant om zijn pakket binnen 48 uur na verzending te ontvangen dankzij La Poste en de expert of Profil Colissimo-service (exclusief verwerkings- en voorbereidingstijd voor de bestelling die 1 tot 2 dagen kan duren). Leveringen worden uitgevoerd van maandag tot en met zaterdagochtend, met uitzondering van feestdagen. De kosten voor deze optie zijn afhankelijk van het totale gewicht en volume van de bestelde artikelen.

Het pakket wordt behandeld door La Poste en wordt geleverd na ondertekening op het door de Klant opgegeven afleveradres. In geval van afwezigheid op het moment van levering, wordt een leveringsbericht achtergelaten op het door de klant opgegeven afleveradres, zodat hij zijn pakket kan ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor. De pakketten worden 15 kalenderdagen op het postkantoor bewaard. In geval van niet-herroeping binnen de door de vervoerder toegestane termijnen, worden de producten teruggestuurd naar Bandy Button, die zich het recht voorbehoudt om de prijs van de producten terug te betalen, waarbij de transportkosten ten laste van de Klant komen.

  

De hier genoemde levertijden zijn de levertijden die meestal worden ervaren. Bij een langere levering dan aangegeven tijden wordt geen restitutie van de bezorgkosten gegeven.

 

LEVERINGSMETHODEN BUITEN METROPOLITAN FRANCE

In Europa en in het buitenland wordt de levering uitgevoerd via verschillende transporteurs: Colissimo, Chronopost, UPS, enz. De kosten zijn afhankelijk van het land van bestemming en het totale gewicht en volume van de geselecteerde artikelen. De kosten en levertijden worden aan de Klant aangegeven vóór de definitieve validatie van zijn bestelling.

 

verpakking

De producten worden verpakt om de geldende transportnormen te respecteren en een optimale bescherming van de producten tijdens de levering te garanderen. Het wordt gevraagd aan de Klant om aan dezelfde normen te voldoen in het geval dat een product wordt geretourneerd vanwege service na verkoop of om redenen van geschiktheid. Elke schade die aan een product wordt geconstateerd als gevolg van het niet naar behoren verpakken van het product, kan leiden tot een slechts gedeeltelijke terugbetaling of tot geen restitutie in geval van onmogelijkheid van wederverkoop in zijn staat of in het geval van een technisch probleem dat is aangegeven dat het is verergerd.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT OM PAKKETTEN BIJ ONTVANGST TE CONTROLEREN

JEJ CONCEPT SASU herinnert de klant eraan dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om zijn pakketten bij ontvangst te inspecteren in aanwezigheid van de bezorger en om de vervoerder en JEJ CONCEPT SASU binnen twee werkdagen op de hoogte te stellen van elke anomalie (hobbels, schade aan het pakket, leveringsdatum die niet in overeenstemming is met de normale tijden van de pakketbezorging...) . In het geval dat dergelijke elementen niet worden vermeld op de leveringsbon die door de vervoerder aan de klant wordt voorgelegd, kan geen enkele klacht met betrekking tot de staat van het pakket a posteriori door JEJ CONCEPT SASU worden aanvaard.

 

VERTRAGINGEN IN DE LEVERING IN VERBAND MET DE VERVOERDER

In het geval van een vertraging in de levering ten opzichte van de door de vervoerders aangekondigde tijden, moet de klant met voorrang contact opnemen met de vervoerder of zijn distributiekantoor in het geval van het Franse postkantoor om te zien of het pakket niet op het punt staat te worden verzonden. Indien nodig dient de Klant telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de klantenservice van JEJ CONCEPT SASU om een geschildossier aan te maken of een onderzoek in te stellen om een zoekopdracht naar het pakket uit te voeren.

Het kan voorkomen dat pakketten door vervoerders worden verduisterd. De door vervoerders opgegeven tijden vereisen dat de Klant het verlies verklaart binnen de 10 dagen na ontvangst van de verzendmelding verzonden door JEJ CONCEPT SASU . Onder deze voorwaarden aanvaardt JEJ CONCEPT SASU de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de betrokken vervoerder.

Als het pakket wordt gevonden, wordt het onmiddellijk naar de woonplaats van de klant verzonden. In het geval dat het pakket nietound, kan de Klant vragen dat hetzelfde product opnieuw wordt verzonden (onder voorbehoud van beschikbaarheid), op kosten van JEJ CONCEPT SASU, of het betaalde bedrag terugkrijgen. Indien een of meer bestelde producten op dat moment niet beschikbaar zijn, zal JEJ CONCEPT SASU het betaalde bedrag voor de door de vervoerder verloren producten terugbetalen.

 

BESCHADIGDE PAKKETTEN

De Klant dient de staat van het pakket in aanwezigheid van de vervoerder te inspecteren en eventuele reserves op de leveringsbon te noteren in geval van gedeeltelijke of volledige verslechtering. Bij gebrek aan het opmerken van dergelijke punten, wordt het product beschouwd als geaccepteerd door de klant en kan het niet het onderwerp zijn van een geschil over de levering ervan. De Klant dient JEJ CONCEPT SASU hiervan per e-mail op de hoogte te stellen, zodat JEJ CONCEPT SASU zo snel mogelijk de nodige maatregelen kan nemen.

 

ART 9: RECHT VAN HERROEPING, TERUGKEER EN RUIL

In het kader van de verkoop per brief (zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen) heeft de Klant volgens artikel L 121-20 van de Franse gedragscode het recht om een termijn van zeven dagen uit te oefenen zonder boetes te hoeven betalen, met uitzondering van de kosten van het terugzenden van de goederen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de goederen door de Klant.

Het verzoek om de goederen terug te sturen kan worden uitgevoerd:

- Ofwel door naar de www.bandybutton.com site naar het kopje "Details over aankopen" in Mijn account: vink gewoon het product en de te retourneren hoeveelheden aan, leg de reden voor de retourzending uit en valideer door op "Een retour maken" te klikken. De vraag naar de retourzending wordt dan bestudeerd en per post beantwoord. JEJ CONCEPT SASU stuurt dan een retourautorisatienummer dat op het pakket moet worden gemarkeerd, evenals het adres voor het retourneren van de artikelen. .

JEJ CONCEPT SASU raadt de Klant aan om zijn producten door Colissimo te retourneren met aangetekende levering of verzekering tot de commerciële waarde van de producten, waardoor hij, indien nodig, de vergoeding van de producten die overeenkomen met hun werkelijke commerciële waarde in geval van schade of verlies van deze goederen. In alle gevallen geschiedt de retourzending op eigen risico van de Klant. Het is aan de klant om elk bewijs van retour te bewaren.

De geretourneerde producten moeten intact zijn, in een perfecte staat voor wederverkoop en in originele verpakking. Ze kunnen niet zijn gedragen, gebruikt of zelfs minimale verslechtering hebben geleden, en in een staat van perfecte netheid. Elk product dat beschadigd, incompleet of waarvan de originele verpakking verslechterd is, wordt niet terugbetaald of geruild. Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder boete, met uitzondering van de transportkosten die voor rekening van de Klant blijven. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht ontvangt de Klant een voucher voor de betaalde bedragen die kunnen worden gebruikt voor de volgende bestelling. Deze voucher is 6 maanden geldig en is online beschikbaar in het account van de Klant. De Klant kan ook vragen om de betaalde bedragen rechtstreeks terug te betalen. In geval van een verzoek om terugbetaling zal JEJ CONCEPT SASU alles in het werk stellen om de Klant binnen 30 dagen terug te betalen.

 

ART 10: GARANTIES

Overeenkomstig artikel 4 van het decreet nr. 78-464 van 24 maart 1978 van het Franse recht, kunnen de huidige bepalingen de Klant niet beroven van de wettelijke garantie die de professionele verkoper verplicht om hem te garanderen tegen alle gevolgen van de verborgen gebreken van het verkochte artikel.

 

ART 11: VERANTWOORDELIJKHEID

De aangeboden producten bevestigen de geldende Franse wetgeving en zijn van toepassing op normen in Frankrijk.

JEJ CONCEPT SASU kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving in het land waar het product wordt geleverd. Het is aan de Klant om bij de lokale autoriteiten na te gaan of het mogelijk is om de producten die hij wenst te bestellen in te voeren of te gebruiken. JEJ CONCEPT SASU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken en verliezen in verband met het gebruik van internet, met name een storing in de aanwezigheid van computervirussen of externe inbraken en meer in het algemeen alle gevallen die door de rechtbanken worden gedefinieerd als buiten onze controle of gepleegd door derden.

Hypertekstlinks kunnen naar andere sites worden verzonden dan die van de www.bandybutton.com site. JEJ CONCEPT SASU wijst elke verantwoordelijkheid af als de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetten of regels.

 

 

ART 12: PERSOONSGEGEVENS

Bezoekers of klanten van de www.bandybutton.com site hebben een constant recht op toegang, wijziging, correctie en onderdrukking van de gegevens die op hen betrekking hebben in toepassing van artikel 34 van de Franse wet "gegevensverwerking en vrijheden" van 6 januari 1978.

Op het moment van inschrijving of bestelling van de klant, of in het kader van andere specifieke activiteiten, nodigt JEJ CONCEPT SASU Bezoekers of Klanten uit om haar nieuwsbrieven, haar promotionele aanbiedingen te ontvangen en/of zich te registreren om op de hoogte te blijven van haar exclusieve verkoop. De Bezoeker of Klant kan zijn abonnement te allen tijde wijzigen via zijn persoonlijke account, of via de hypertekstlink onderaan de aanbiedingen die per e-mail worden ontvangen.

JEJ CONCEPT SASU verbindt zich ertoe om binnen de kortst mogelijke vertraging rekening te houden met de wijzigingen van het abonnement en de intrekking van het abonnement op haar commerciële e-mails.

JEJ CONCEPT SASU kan haar Bezoekers of Klanten ook uitnodigen om promotionele aanbiedingen van haar partners te ontvangen. Voor commerciële doeleinden kan JEJ CONCEPT SASU ook de identiteit en de coördinaten van haar Gebruikers of Klanten met haar handelspartners delen, alleen voor zover zij de openbaarmaking van hun persoonsgegevens hebben aanvaard. Gebruikers en klanten kunnen hun keuzes op de www.bandybutton.com site op elk gewenst moment wijzigen.

www.bandybutton.com maakt gebruik van systemen voor gegevensverzameling, zoals cookies. Cookies zijn een computerbestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Cookies maken het mogelijk om een voorafgaand bezoek van de gebruiker op de site aan te kondigen en de gebruiker te verbinden met zijn persoonlijke gegevens die op de site zijn achtergelaten, met name in verwijzing naar zijn orders in de cursus. JEJ CONCEPT SASU informeert haar Klanten dat de verwerking van deze persoonsgegevens het voorwerp was van een verklaring aan de Franse CNIL onder nummer 1309937 van 31 juli 2008.

 

ART 13: INTELLECTUELE EIGENDOM

De volledige inhoud (teksten, commentaren, werken, illustraties, afbeeldingen, video's, afbeeldingen, geluiden... inclusief onderliggende gebruikte technologieën) die op deze site worden geplaatst, is voorbehouden aan auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten voor de hele wereld. Om deze reden en in overeenstemming met de bepalingen van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom, is alleen privégebruik toegestaan, behoudens verschillende bepalingen die nog restrictiever kunnen zijn ten opzichte van de code van intellectuele eigendom. Elk ander gebruik kan piraterij vormen en worden gesanctioneerd door de wet die intellectuele eigendom omvat, behalve in het geval van voorafgaande toestemming door JEJ CONCEPT SASU. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de JEJ CONCEPT SASU-catalogus is ten strengste verboden. 

ART 14: VOLLEDIGE VOORWAARDEN

Een wijziging van wet- en regelgeving of een beslissing van de rechter tot ongeldigverklaring van een of meer bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft geen invloed op de algemene geldigheid van deze Voorwaarden. Een dergelijke wijziging kan het voor de Klant op geen enkele wijze mogelijk maken deze algemene verkoopsvoorwaarden niet in acht te nemen.

Als een voorwaarde niet expliciet wordt vermeld, wordt deze beschouwd als in overeenstemming met het gebruik in de sector van de postorderverkoop door in Frankrijk gevestigde bedrijven.

De relaties tussen JEJ CONCEPT SASU en de Klant worden uitsluitend beheerst door de huidige voorwaarden met uitsluiting van elke andere voorwaarde die op de www.bandybutton.com site verschijnt.

 

ART 15: DUUR EN TOEPASSING

Deze Voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele tijd van alle online diensten aangeboden door JEJ CONCEPT SASU. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd door JEJ CONCEPT SASU. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van registratie van de bestelling.

 

ART 16: TERRITORIALITEITS- EN TOEPASSINGSRECHT

De verkoop van products van JEJ CONCEPT SASU is onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de schending van de tussen www.bandybutton.com en de Klant gesloten overeenkomst, zelfs in geval van een pluraliteit van verweerders, is, bij gebreke van wederzijdse overeenstemming, de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Parijs.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password